Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

03.10.2016. - TREĆI OBNOVLJENI JAVNI OGLAS za prodaju službenog motornog vozila

03.10.2016. - Arhiv Bosne i Hercegovine objavljuje TREĆI OBNOVLJENI JAVNI OGLAS za prodaju službenog motornog vozila koje se ne koristi, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici. Pravo učešća u postupku javne prodaje nemaju zaposleni u Arhivu BiH kao i članovi njihove uže porodice. Službeno motorno vozilo koje je predmet prodaje može se pogledati na adresi: Briješće bb. Službeno motorno vozilo se prodaje u “viđenom stanju” što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu. Svi detalji javnog oglasa su u prilogu, a Obrazac za cijenu ponude za motorno vozilo se može preuzeti na linku: https://drive.google.com/file/d/0B9K7yy4o7IcMV3VfbnZsX1ZZRU0/view?usp=sh...