Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

KREATIVNA EVROPA I ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE

01.08.2016. - Arhiv Bosne i Hercegovine pokrenuo je inicijativu za realizaciju projekta koji bi se bavio istraživanjem i populariziranjem koprodukcija bosanskohercegovačkog filma kroz publiciranje relevantne građe, izložbe, izradu monografija i razmjenu sadržaja sa partnerskim institucijama. Naime, program Kreativna Evropa svake godine raspisuje natječaj za podršku i sufinanciranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora, kroz koje između ostalog, promovira i međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje. Koordinatorica projekta, mr. Merima Serhatlić - Agarević, stručna suradnica u Arhivu Bosne i Hercegovine je istakla da u projektu treba sudjelovati veći broj institucija, čime se višestruko povećavaju šanse za njegovo prihvatanje. Projekt baziran na koprodukcijskom filmu u BiH podrazumjeva uključivanje partnera iz zemlje i inozemstva; Hrvatske (Jadran film), Crne Gore (Kinoteka), Njemačke (DEFA - Stifung) i Austrije (Kinoteka) i svaki od pomenutih će imati svoj set zadataka nakon njegovog usvajanja. Održan je sastanak između rukovodstva Arhiva Bosne i Hercegovine i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu direktor dr. Ismet Ovčina. Na sastanku se raspravljalo o načinima suradnje i budućem zajedničkom učestvovanju u pomenutom projektu. U Arhivu Bosne i Hercegovine nalazi se dragocjena i malo poznata građa - dokumentacija Bosna filma, Studio filma i Sutjeska filma (fotografija sa setova, scenariji, sinopsisi, produkcijska prateća dokumentacija...) Izlazak ovih dokumenata na svjetlost dana bit će jednako atraktivan i zanimljiv kako stručnoj, tako i najširoj javnosti.