Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Korisnički nalog

Unesite vaše Arhiv Bosne i Hercegovine korisničko ime.
Unesite lozinku koja ide uz vaše korisničko ime.