Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Plan javnih nabavki

Nacrt plana nabavki za period od januar - mart 2021
 
Nacrt plana nabavki za 2020. godinu dostupan je na linku:
 
Privremeni plan nabavki april juni 2020 dostupan je na linku: