Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Javni pozivi

29.01.2020. - Javni poziv za nabavku usluga pranja službenih vozila Arhiva Bosne i Hercegovine dostupan je na linku:
 
29.01.2020. - Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja/obrazovanja za potrebe Arhiva Bosne i Hercegovine
 
29.01.2020. - Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu