Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Састанак директора државних Архива Босне и Херцеговине и Руске Федерације

13.06.2017. -  У Москви су се састали директор Државног архива Руске Федерације госпођа Лариса Роговаја Владимировна и директор Архива Босне и Херцеговине Саша Клепић.Констатовано је да до сада није постојала  никаква сарадња Архива БиХ са архивима у Руској Федерацији, те је договорено отварање тема које су интересантне за обје стране, у смислу покретања иницијативе за размјену података о фондовима архивске грађе која се чува у архивима, а интересантна је за нашу земљу и обратно.Овом су приликом директори два државна Архива изразили задовољство због успостављања ове врсте односа, а крунисаће потписивањем протокола о сарадњи.Иначе, како је и  најављено крајем прошле године, у смислу међунардних односа Архива БиХ, приоритетно је потребно успоставити сарадњу са државним архивима Републике Турске, Руске Федерације и Бугарске и интезивирати сарадњу са архивима са којима  већ имамо потписане споразуме о међусобној сарадњи.