Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

RADOVI NA UREĐENJU NOVE ČITAONICE ARHIVA BOSNE I HERCEGOVINE

jun / lipanj 2017. - U sklopu redovnih aktivnosti i uslijed učestalih potreba za čitaonicom većeg kapaciteta, Arhiv Bosne i Hercegovine je u martu / ožujku 2017. godine započeo sa aktivnostima izgradnje i adaptacije nove, moderne čitaonice površine 150 m2 u kojoj će moći istovremeno raditi do 16 istraživača. Osim uobičajenih mjera PP zaštite i video-nadzora, nova čitaonica bit će opremljena i računarima koji će omogućavati pregled i istraživanje skenirane građe i periodike. Trenutni radovi su u fazi građevinske pripreme enterijera - zidova, poda i stropa, a kako je prostor ranije bio prolazni depo, bilo je potrebno prvo premjestiti arhivsku građu na prikladnije mjesto i zatim izvršiti demontažu polica i dotrajalih instalacija.U tijeku je izrada građevinskog projekta, koji će biti završen do kraja tekućeg mjeseca. Cilj je raspoloživi prostor učiniti što funkcionalnijim, sukladno najvišim arhivističkim standardima.