Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posjeta delegacije Arhiva BiH Turskom državnom arhivu i Osmanskom arhivu u Istanbulu

januar/siječanj 2017. - Saša Klepić, direktor Arhiva Bosne i Hercegovine i Hadžija Hadžiabdić, njegov zamjenik, na poziv g. Ugur Ünala, (direktora Turskog državnog Arhiva) bili su u službenoj posjeti Turskom državnom arhivu i Osmanskom arhivu u Istanbulu, u periodu od 23.01. do 27.01.2017. godine.
Delegacija Arhiva Bosne i Hercegovine imala je radne sastanke sa zamjenikom direktora g. Sebahattin Bayramom i direktorom g. Ugur Ünalom, na kojima se raspravljalo o unapređenju suradnje između Arhiva, poboljšanju kvaliteta usluga istraživačima, lakšoj dostupnosti građe i nastavku projekata pomoći i obnove Arhiva Bosne i Hercegovine.
Delegacija Turskog državnog arhiva i Osmanskogi arhiva bila je gost Arhiva BiH u listopadu prošle godine.
Rezultat ove posjete je nastavak i intenziviranje suradnje na započetom projektu između institucija, a otvoreni su pregovori i za buduće, koji će biti veoma interesantni i korisni kako za BiH istraživače tako i za javnost.