Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Projekat BiH ROMA ARHIV, kulturno-historijsko naslijeđe Roma u Bosni i Hercegovini

28.11.2016. - Iako su Romi na području Bosne i Hercegovine prisutni više od 500 godina, postoji veoma malo arhivske građe o njihovom kulturno-historijskom naslijeđu zaključak je projekta "BH Roma Arhiva". Projekat organizuje udruženje "Kali Sara – Romski informativni centar" uz finansijsku pomoć Fonda otvoreno društvo BiH i OSCE-a u BiH.Projekat, koji je u pripremnoj fazi, ima za cilj da otvori i istraži arhivske fondove koji potencijalno sadrže arhivsku građu o životu Roma u BiH kako bi se kasnije izradio edukativni materijal koji bi ušao u nastavne programe. Na učešće u projektu pozvani su predstavnici ministarstava, arhiva, muzeja, biblioteka, međunarodnih i domaćih nevadinih organizacija iz BiH.U Arhivu BiH koji baštini kulturno naslijeđe svih naroda u BiH postoji vrlo malo građe koja se odnosi na populaciju Roma, rekao je direktor Arhiva BiH Saša Klepić. "Arhiv BiH, kao jedan od arhiva u BiH, čuva i posjeduje veoma mali broj fondova koji se odnose na ovu populaciju. Romska populacija je kroz vijekove bila na margini društva i to treba istražiti do kraja, da možemo do kraja istražiti sve fondove u institucijama koji čuvaju ono što su sticali Romi u prethodnim godinama i da angažujemo istražioce, da damo na uvid istraživanja", rekao je Klepić.Da se o Romima počelo istraživati u arhivskoj građi tek od 2014. godine, istakla je Sanela Bešić, izvršna direktorica udruženja "Kali Sara". U tim prvim istraživanjima, kako je rekla, identifikovana je nekolicina dokumenata i eksponata iz par muzeja i arhiva. Bešić je istakla kako se ne zna pouzdano koliko fondova krije materijale koji svjedoče o romskoj kulturi i tradiciji.