Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Obnova restauratorske radionice u Arhivu Bosne i Hercegovine

18.11.2016. - Delegacija iz Turske koju su činili Nevzat Kaya, penzionisani službenik biblioteke Suleymaniye iz Istanbula i Yasar Aydemir, profesor sa Univeziteta Gazi u Ankari, posjetila je Arhiv Bosne i Hercegovine. Povod ovoj posjeti bila je donacija opreme za radionicu u kojoj će se restaurirati oštećena arhivska građa. Oprema je obezbijeđena u okviru projekta “Obnova kulturnog naslijeđa na Balkanu”, koji su pokrenuli Institut Yunus Emre, Centralna banka i Ministarstvo razvoja Republike Turske. Delegaciju su primili direktor Arhiva Bosne i Hercegovine, Saša Klepić i zamjenici Hadžija Hadžiabdić i Šimun Novaković.
Instaliranje radionice je samo prvi dio ovog projekta; naredni korak je educiranje restauratora koji bi trebali pohađati edukacioni program u Turskoj.
"Vjerujemo da će na osnovu ove opreme biti moguće izvršiti konzervaciju i preparaciju građe koja je oštećena prije dvije godine, te da će ona ponovo biti dostupna javnosti”, rekao je Hadžija Hadžiabdić, dodavši da Arhiv Bosne i Hercegovine tradicionalno ima veoma dobru saradnju sa Arhivom Republike Turske.