Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

POSJETA DELEGACIJE DRŽAVNOG ARHIVA TURSKE

20.10.2016. - Generalni direktor Turskog državnog arhiva, gospodin Ugur Unal i njegov zamjenik, gospodin Sebahattin Bayram danas su započeli svoju dvodnevnu radnu posjetu Arhivu Bosne i Hercegovine. Državni arhiv Turske i Arhiv Bosne i Hercegovine uvijek su bili otvoreni za međusobnu suradnju na naučno-istraživačkom i kulturnom planu i ova će posjeta sigurno još više poboljšati međusobne odnose. Planirano je da tijekom susreta bude govora o unapređivanju razmjene istraživača i lakšem pristupu arhivskoj građi, s obzirom da se sticajem povijesnih okolnosti, fondovi ove dvije institucije međusobno prepliću. Direktor Unal je naglasio da je njegov arhiv spreman pružiti svaki vid pomoći Arhivu Bosne i Hercegovine, bez obzira da li se radi o suvremenom procesu digitalizacije ili tradicionalnim načinima zaštite arhivskog gradiva. „Siguran sam da će ova posjeta intenzivirati interes istraživača iz Turske za naš arhiv. O konkretnim koracima u međusobnoj suradnji bit će više govora tokom dana i sutra, o čemu će sredstva informisanja biti blagovremeno obaviještena“, istakao je direktor Arhiva Bosne i Hercegovine, gospodin Saša Klepić.
Delegacija Turskog državnog arhiva posjetila je i Historijski arhiv Sarajevo i Gazi Husrev-begovu biblioteku. Za sutra je predviđena posjeta Arhivu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona u Mostaru i Franjevačkom samostanu u Fojnici.