Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

8. Konferencija Mikrografije o bespapirnom poslovanju

14.10.2016. - Dana 12.10.2016. godine održana je 8. konferencija o bespapirnom poslovanju u organizaciji Mikrografije iz Slovenije, na kojoj je prisustvovao i predstavnik Arhiva Bosne i Hercegovine, viši arhivist Siniša Domazet. Arhiv BiH ima višegodišnju suradnju sa Mikrografijom, koja ima svoju poslovnicu i u Sarajevu. Riječ je o tvrtki koja se bavi digitalnim poslovanjem, a to je jedna od važnijih aktivnosti kojom će se Arhiv BiH baviti u bliskoj budućnosti. Na konferenciji su učesnici iz različitih institucija kao što su registrature, arhivi, knjižnice i gospodarski subjekti prezentirali svoje aktualne probleme u radu sa dokumentima i rješenja do kojih su došli..
Konferencija je započela u 08.30h i trajala je do 16.30h. U uvodnom dijelu, nakon pozdravne riječi, predstavljene su najnovije usluge Mikrografije (e-sef i pohrana u oblaku), a nakon prve pauze formirane su dvije sekcije. Prva je bila organizirana za knjižničare, arhiviste i muzejske djelatnike i na njoj je bilo riječi o digitalizaciji arhivskog gradiva u Sloveniji, radu sa najnovijim book skenerima Zeutschel serije OS12002 i 14000TT i provedbi projekta skeniranja dokumentarne građe kroz uslugu m-scan. Druga sekcija je više bila fokusirana na e-poslovanje.
Organizirana je i posjeta sjedištu Mikrografije u Novom Mestu gdje se moglo vidjeti vidjeti kako je organiziran rad Mikrografije prilikom digitalizacije velikih količina građe.