Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Radna posjeta delegacije Jefferson Instituta Arhivu Bosne i Hercegovine

06.10.2016. - Dana 04. i 05. 10.2016. godine boravili su u radnoj posjeti Arhivu Bosne i Hercegovine predstavnici Jefferson Instituta, direktorica Biljana Presnall i IT stručnjaci Boris Tomić i Luka Njegovanović. Tom prilikom su Arhivu uručili opremu za digitalizaciju arhivske građe i instalirali bazu podataka potrebnu za njen pristup i obradu. Prlilikom sastanka sa rukovodstvom Arhiva rečeno je da je ovo početak ozbiljnije suradnje i da Arhiv i u budućnosti može računati na stručnu i materijalnu podršku Instituta.