Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Aktivnosti na projektu "Koprodukcija bosanskohercegovačkog filma".

16.08.2016. - U okviru projekta „Koprodukcije bosanskohercegovačkog filma“ danas je u prostorijama Arhiva Bosne i Hercegovine svoju posjetu upriličio poznati filmski kritičar Duško Dimitrovski, inače angažovan na radovima u Filmskom arhivu Austrije. Direktor Arhiva BiH Saša Klepić i Duško Dimitrovski razgovarali su o načinima saradnje, zajedničkim učestvovanjima u mogućim projektima, a posebno o projektima iz fondova Desk Kreativna Evropa. Direktor Saša Klepić rekao je kako vidi velike mogućnosti za saradnju, dodajući da za ovakve projekte uvijek treba aplicirati i da sa udruženim idejama i snagama nema razloga ne nadati se uspjehu. Dodao je kako je Arhivu BiH velika čast imati Duška Dimitrovskog i Selmu Böhm kao vanjske saradnike na ovakvom jednom projektu, koji je od krucijalnog značaja za buduće filmske radnike i studente, te ostale istraživače iz polja kulture i umjetnosti.