Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Izložbe

Nedugo nakon svoga osnivanja, Arhiv Bosne i Hercegovine, kroz svoju kulturno-prosvjetnu djelatnost, priređuje izložbe arhivskih dokumenata, a pogotovo sudjeluje u pripremi istih u suradnji s drugim ustanovama. Godine 1954. u izložbi dokumenata o otporu protiv austro-ugarske uprave u BiH, prikazivani su u Sarajevu i dokumenti Arhiva Bosne i Hercegovine. 1956. godine, u okviru manifestacije Nedjelja arhiva improvizirana je izložba «Bosna i Hercegovina pod austro-ugarskom upravom, 1878-1918». U organizaciji Društva arhivskih radnika, godinu dana poslije, također u okviru Nedjelje arhiva, održavala se u Sarajevu izložba «Štampa u BiH od 1866. do 1945. godine».

Povodom 40 godina od ujedinjenja jugoslavenskih naroda u Državu SHS, Arhiv je sudjelovao u prigodnoj izložbi u Zagrebu 1959. S Muzejom revolucije (danas Istorijski muzej BiH) organizirao je izložbu «Iz borbe Komunističke partije Jugoslavije 1919-1959», a godinu dana poslije i u obilježavanju 20 godina Narodno-oslobodilačkog rata. Arhiv je sudjelovao i u pokretnoj izložbi «Izgradnja pruge Brčko-Banovići 1946-1976».

Prvom samostalnom izložbom koju je Arhiv priredio smatra se «Izložba arhivskih dokumenata Arhiva Bosne i Hercegovine», otvorena 28. decembra 1977. u prostorijama Collegium artisticuma u Sarajevu. Većina izložbi otvorena je uz Dan arhiva, 12. XII.

Druge izložbe koje je od tad Arhiv samostalno,                               Pozivnica za izložbu:
ili u suradnji s drugim ustanovama postavljao:

1977. «Tito u arhivskim dokumentima»
1979. «Arhivska dokumenta Arhiva Bosne i Hercegovine»
1981. «Četrdesetogodišnjica socijalističke revolucije»
1982. «35 godina bh kinematografije»
1983. «Četrdeset godina AVNOJ-a i ZAVNOBIH-a»
1985. «Četrdeset godina Vlade Narodne Republike BiH»
1987. «Arhiv Bosne i Hercegovine 1947-1987»
1988. «Izložba filmskog plakata i autora»

      

La Benevolencija i druga jevrejska društva u BiH, Rabini i sinagoge u BiH
1997
Pedeset godina arhivske službe Bosne i Hercegovine
1997
Proslavljeni rabini u Sarajevu i BiH
1996

Otvorena 14. X 1996. u Palais Palffi u Beču, povodom Dana bh kulture u Austriji

La Benevolencija i druga jevrejska društva u BiH
1996

U prostorijama izraelsko kulturne zajednice u Beču, povodom Dana bh kulture  u Austriji

Zdravstvo u BiH
1995

14. III 1995, Umjetnička galerija, Sarajevo.

Bosna i Hercegovina kroz arhivska dokumenta
1993
Nacionalna kulturno-prosvjetna društva u BiH
1992

10. III 1992. u Muzeju revolucije

Jevrejska kulturna i druga društva u BiH
1992
Kroz historiju graditeljstva Bosne i Hercegovine, XIX i XX vijeka
1988

Sarajevo

Stranice