Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Izdavaštvo

Nakon što je 1954. godine Državni arhiv BiH obezbjedio sredstva za započinjanje izdavačke djelatnosti, dvije godine poslije zacrtan je projekt Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih odnosa iz prošlosti BiH (XIX i XX vijek), projekt stalne edicije kroz koju bi se objavljivala arhivska građa.

Postavljeni program rada u ovoj djelatnosti koncentrirao se na arhivsku građu o razvitku radničkoga pokreta, ali i na objavljivanje informativnih pomagala na jednoobrazan način.

Početkom osamdesetih godina, pri Arhivu BiH započeo je s radom poseban odsjek za istraživanje i publiciranje arhivske građe, u kojemu je s početka djelovao jedan znanstveni suradnik, ali nije razvijen koliko je potrebno, niti je angažiran veći broj suradnika. Jedini konkretan projekt iz tog vremena bili su Izvori za povijest Saveza komunista BiH – publiciranje gradiva o radničkom pokretu i SK BiH, koji se nastavljao na projekt Istorija SK Bosne i Hercegovine. Do tad je već postojao niz izdanja arhivske građe o radničkome pokretu iz austrougarskih fondova.

Od značaja je izdvojiti projekt publiciranja inventara, započet 1988. godine. Projektom je bilo predviđeno štampanje 44 inventara najznačajnijih i fondova za kojima je vladao najveći istraživački interes, a do 1991. objavljeno je 14, od čega 10 u "Glasniku arhivâ", a 4 kao zasebne knjige.
Arhiv Bosne i Hercegovine odigrao je izuzetnu ulogu u pokretanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika BiH.

Radnički pokret u Bosni i Hercegovini 1908. godine

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom VIII
odabrao i uredio: Dr Božo Madžar
Sarajevo 1982

Radnički pokret u Bosni i Hercegovini 1907. godine

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom VII
izbor i redakcija: Kasim Isović
Sarajevo 1975

Naučne ustanove u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom V
sabrao i uredio: Dr Hamdija Kapidžić
Sarajevo 1973.

Agrarni odnosi u BiH

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom V
redaktor: Hamdija Kapidžić
Sarajevo 1969.

Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom IV
redaktor: Risto Besarović
Sarajevo 1968.

Borba muslimana Bosne i Hercegovine za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom III
sabrao i uredio: Ferdo Hauptmann
Sarajevo 1967.

Generalni štrajk u Bosni i Hercegovini 1906. godine

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom II, knjiga I i II
Izbor, redakcija i prevod: Kasim Isović
Sarajevo 1963.  

Građa o počecima radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini od 1878-1905.

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom I (Dokumenta iz austrougarskih arhiva)
Izbor, redakcija i prevod: Vojislav Bogićević
Sarajevo, 1956.

Vojislav Bogićević: Sarajevski atentat

Stenogram Glavne rasprave protiv Gavrila Principa i drugova
Sarajevo, 1954.

Stranice