Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Izmјene i dopune Plana javnih nabavki

Izmjene i dopune nacrta plana nabavki za 2019. godinu dostupne su na linku:
 
Izmjena i dopuna nacrta plana nabavki za 2020. godinu dostupna je na linku: