The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Посјета представника Турске агенције за обнову и развој Архиву Босне и Херцеговине

25.12.2017. - Високи представници Турске агенције за обнову и развој (ТИКА), замјеник предсједника ТИКА-е Бирол Цетин и координатор ТИКА у БиХ Омер Фарук Алимци су у оквиру својих активности у Босни и Херцеговини посјетили и Архив Босне и Херцеговине, гдје их је примио директор Архива, господин Саша Клепић.Између ТИКА и Архива БиХ постоји вишегодишња плодоносна сaрадња. Агенција је међу првима прискочила у помоћ након пожара у фебруару 2014. године, када је пружила своју безрезервну материјалну и стручну подршку. Тијеком састанка, директор Клепић је госте из Турске упознао са досадашњим оствареним резултатима, показао тренутне радове на побољшању заштите депоноване грађе и представио нове пројекте планиране за наредни период, од којих су најважнији пројекти дигитализације цјелокупних фондова и адаптирање нове сувремене читаонице.Састанак је протекао у срдачној атмосфери, при чему су представници Турске агенције за обнову и развој потврдили да ће Архив БиХ у Агенцији увијек имати потпору и пријатеља.