The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posjeta 62. beogradskom sajmu knjiga

26.10.2017. - Saša Klepić, direktor Arhiva Bosne i Hercegovine, posjetio je tijekom svog službenog boravka u Beogradu 62. međunarodni beogradski sajam knjiga. Sa posebnim interesovanjem zadržao se na štandovima Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a. d. Istočno Novo Sarajevo i TKD Šahinpašić. Prilikom susreta sa predstavnicima Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva bilo je riječi o načinima nabavke knjiga pomenutih izdavača za knjižnicu Arhiva, čime bi se obogatio njen fond i istraživačima osigurali sveobuhvatniji izvori informacija. U suradnji sa TKD Šahinpašić, Arhivu Bosne i Hercegovine se otvaraju mogućnosti izlaska u javnost kroz vanjske aktivnosti i događaje koje organizira pomenuta kuća, što bi se moglo konkretizirati u bliskoj budućnosti.