The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Treća međunarodna konferencija državnih Arhiva slavenskih zemalja

mart/ožujak 2017. - Treća međunarodna konferencija državnih Arhiva slavenskih zemalja održana je u Varšavi 8. i 9. marta 2017.godine i na njoj su učestvovali predstavnici deset država i to Rusije, Bjelorusije, Poljske, Makedonije, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Bugarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ispred Arhiva BiH prisutni su bili direktor Saša Klepić i zamjenik direktora Šimun Novaković.
Kroz šest točaka dnevnog reda raspravljalo se o izradi Registra slavenskih arhiva, načinu obrade i klasificiranja arhivske građe vezane za Prvi svjetski rat, pokretanju inicijative za Živa nagradu koja bi se dodjeljivala najboljem Arhivu, o izradi zajedničke web platforme i ostalim aktualnim temama.
Registar slavenskih Arhiva bio bi napisan na nacionalnom i engleskom jeziku, sukladno ISDIAH standardu i njegova svrha bi bila promidžba državnih Arhiva. Planirano je da bude objavljen do kraja tekuće godine.
Vodič za arhivsku građu vezanu za Prvi svjetski rat obuhvatit će isključivo izvorne i mikrofilmirane materijale i objedinit će kompletnu dokumentaciju koju u svom posjedu čuvaju državni Arhivi, te će biti važna smjernica svakom istraživaču zainteresiranom za navedeni period.
Živa nagrada predviđena je za najbolji slavenski arhiv. Ona bi se dodjeljivala godišnje i predstavljala bi prestižno priznanje za rad Arhiva i njegovoj uspješnoj interakciji sa korisnicima. Stručni žiri bit će imenovan tijekom 2017. godine, prvi kandidati za nagradu bit će poznati 2018. godine, a prva nagrada uručit će se godinu dana kasnije.
Na kraju je dogovorena i zajednička izložba na temu „Žene u Prvom svjetkom ratu“, čije je postavljanje planirano za 08.03.2018. u Vijeću Europe.
Naredna Konferencija zakazana je za listopad 2017. godine u Ljubljani.