Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Izdavanje uvjerenja i drugih isprava za potrebe građana

Osobe koje žele uvjerenje ili neku drugu ispravu na osnovu podataka iz arhivske građe, mogu i ovdje ispuniti odgovarajuće zahtjeve i poslati ih Arhivu Bosne i Hercegovine e-mailom ili poštom / faxom.