Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Sabrani radovi Kasima Isovica izašli iz štampe

U sklopu obilježavanja 60 godina postojanja i rada Arhiv Bosne i Hercegovine odštampao je sabrane radove Kasima Isovića.
Kasim Isović (Bileća, 1921 – Sarajevo, 1979) za više od dvadeset godina marljivog rada u Arhivu Bosne i Hercegovine ostavio je iza sebe brojne struène radove iz arhivistike, arhivske službe, historije, te brojne prikaze i osvrte, ali i znaèajan trag u razvoju Arhiva Bosne i Hercegovine.

Zbornik radova s 1. kongresa arhivista Bosne i Hercegovine, promovisan je na ovogodišnji Dan arhiva, 12. decembra. Promocija je održana u Sarajevu, u Brusa Bezistanu, u sklopu svečanosti obilježavanja Dana arhiva, u okviru koje je i otvorena izložba „Karte mape i planovi Sarajeva“, koju su priredili stručni radnici Istorijskoga arhiva Sarajevo.

Mnogobrojnim arhivistima i gostima, ZBORNIK je predstavio gospodin Tonči Grbelja, arhivski savjetnik u mirovini, bivši direktor Istorijskog arhiva Sarajevo.

U ZBORNIKU, na skoro 500 stranica, objavljeni su svi referati 1. kongresa, te zaključci Kongresa. ZBORNIK, osim toga, sadrži pozdravne riječi gospodina prof. dr. Safeta Halilovića, ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, i gospođe Semihe Borovac, gradonačelnice Sarajeva; in memoriam prerano preminulom kolegi Mustafi Derviševiću, i spisak svih učesnika Kongresa.

Na svečanosti povodom Dana arhiva, promocija ZBORNIKA iskorištena je i da se svima koji su doprinijeli uspješnoj organizaciji 1. kongresa arhivista Bosne i Hercegovini, uruče prigodne zahvalnice.