Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Potpisan Protokol o saradnji Arhiva Bosne i Hercegovine i Arhiva Srbije

10.10.2012. - Potpisan je Protokol o saradnji Arhiva Bosne i Hercegovine i Arhiva Srbije. Protokol reguliše aktivnosti vezane za razmjenu informacija naučne i stručne prirode, periodične literature, naučnih i stručnih publikacija, organizovanje zajedničkih izložbi, okruglih stolova i naučnih skupova.  Potpisnici sporazuma su mr. Šaban Zahirović, direktor Arhiva Bosne i Hercegovine i dr Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije, a potpisivanju su prisustvovale i Gordana Božić, predstavnica Ambasade Republike Srbije u Bosni i Hercegovini i Amira Mušović, predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.