Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posjeta predstavnika NATO-a Arhivu Bosne i Hercegovine

Dana 26.07.2012., Arhiv Bosne i Hercegovine je primio značajnu donaciju Ministarstva obrane Kraljevine Norveške koju su uručili predstavnici NATO snaga, pukovnik Harald Hiorth, zamjenik komandanta glavnog štaba NATO-a u Sarajevu i potpukovnik Alexander Bauer. Riječ je o IT opremi koja je neophodna da bi se nastavio proces digitalizacije arhivske građe. U prijateljskom razgovoru, direktor Arhiva mr Šaban Zahirović je upoznao goste sa radom institucije i izrazio zahvalnost na uručenoj opremi.