Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posjeta delegacije Arhiva Bosne i Hercegovine Predstavništvu Republike Srpske u Srbiji

14.05.2021. - Delegacija Arhiva Bosne i Hercegovine, koju su činili direktorica Danijela Mrda u pratnji zamjenika Šimuna Novakovića i Domazet Siniše, višeg arhiviste, posjetila je Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, gdje je razgovarala sa šefom Predstavništva Mlađenom Cicovićem. 
U ugodnom razgovoru, delegacija Arhiva Bosne i Hercegovine je upoznala domaćina sa dosadašnjim radom i budućim aktivnostima naše institucije. Gospodin Mlađen Cicović je istakao da  Predstavništvo stoji na raspolaganju oko podrške Arhivu Bosne i Hercegovine prilikom organiziranja izložbi, razmjene znanja i stručnjaka i povezivanju sa srodnim znanstvenim institucijama u Srbiji.