Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

Contact

Архив Босне и Херцеговине, упити и информације - info@arhivbih.gov.ba
Данијела Мрда, директорица Архива Босне и Херцеговине - direktor@arhivbih.gov.ba
Шимун Новаковић, замјеник директора Архива Босне и Херцеговине - snovakovic@arhivbih.gov.ba
Фуад Охрановић, замјеник директора Архива Босне и Херцеговине - fuad.ohranovic@arhivbih.gov.ba
Ивана Јакшић, библиотека - biblioteka@arhivbih.gov.ba
Мерима Серхатлић - Агаревић, пројекти - projekti@arhivbih.gov.ba
Синиша Домазет, индок служба - indok@arhivbih.gov.ba
Амира Шеховић, надзор и вањска служба - vanjska@arhivbih.gov.ba
Сања Томић, читаоница - citaonica@arhivbih.gov.ba
Наташа Трапара, финансије - finansije@arhivbih.gov.ba
Сандра Билетић, виша архивистица - sandrabiletic@arhivbih.gov.ba