Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Завршени рестаураторски радови у соби 12, депоу 5

јануар 2021. - Звршени су радови на обнови  собе 12 у депоу 5, а важност овог посла најбоље истиче чињеница да је ријеч о реконструкцији једног од најугроженијих и највећих депоа Архива БиХ; депоу који је специфичан и по својим димензијама и по локацији. Смјештен је у сутерену зграде Предсједништва БиХ, гдје је више од 70 година служио као простор у којем се похрањивала документација најважнијих управних и привредних субјеката. Таква документација има сталну вриједност и захтијева најбоље увјете чувања. Нажалост, вишегодишњи продори подземних вода и недостатак одговарајуће хидро и термо изолације најозбиљније су довели у питање интегритет похрањеног архивског градива.
 
Овим рестаураторским радовима Архив БиХ добит ће сувремен простор по највишим архивистичким нормама и стандардима, чиме ће испунити један од својих првих задатака – трајну и сигурну заштиту преузете документације.