Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Organi za određene poslove i zadatke i javne službe

PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA BOSNE I HERCEGOVINE (1878-____); 1878/1972: knj. 1553, kut. 740, fasc. 1744.

 • Ministarstvo pošta i telegrafa za Bosnu i Hercegovinu (1879-1918)
 • Direkcija pošta i telegrafa Sarajevo (1918-1941)
 • Ravnaeljstvo pošta, brzojava i brzoglasa (1941-1945)
 • Direkcija pošta, telegrada i telefona Sarajevo (1945-1954)
 • Preduzeće PTT saobraćaja za Bosnu i Hercegovinu – Radna jedinica PTT saobraćaja Sarajevo (1954-1972)
 • Preduzeće PTT saobraćaja u Sarajevu (1972-1978)
 • SOUR PTT saobraćaja Bosne i Hercegovine (1978-_____)

(Uz fond se nalazi i skupina fotokopija (1879-1914) iz Ratnoga arhiva u Beču i Poštanskog muzeja u Zagrebu).

RUDARSKO GLAVARSTVO SARAJEVO(1881-1945); 1881/1945; kut. 100. Sumarno-analitički inventar.

 • Rudarsko satništvo za BiH (Berghauptmannschaft für B-H) (1881-1918)
 • Rudarsko satništvo za BiH (1918-1929)
 • Rudarsko glavarstvo Sarajevo (1929-1945)

U fondu se nalaze i spisi nastali radom Privremene rudarske delegacije Banske vlasti Banovine Hrvatske, sa sjedištem u Mostaru, koja od aprila 1941. godine, pa do 1942. djeluje pod nazivom Rudarsko Glavarstvo Mostar

SOUR ŽELJEZNIČKO-TRANSPORTNIH ORGANIZACIJA SARAJEVO(1918-____); 1919/1978: knj., 531, fasc. 2667.

 • Direkcija željeznica Sarajevo (1918-1941)
 • Ravnateljstvo željeznica Sarajevo (1941-1945)
 • Direkcija željeznica Sarajevo (1945-1947)
 • Glavna direkcija željeznica Sarajevo (1947-1949)
 • Direkcija željeznicas Sarajevo (1949-1954)
 • Zajednica željezničkih privrednih preduzeća Sarajevo (1954-1959)
 • Željezničko transportno preduzeće Sarajevo – Zajednica željezničkih transportnih preduzeća Sarajevo (1960-1971)
 • SOUR željezničko-transportnih organizacija Sarajevo (1971-____).

KOMESAR ŽELJEZNIČKE POLICIJE KRALJEVINE SHS – SARAJEVO(1919-1929); 1919/1928: knj. 6, kut. 14.

 • Policijski komesarijat u Sarajevu (1919-1923)
 • Komesarijat željezničke policije Kraljevine SHS Sarajevo (1923-1929)

GLAVNA CARINARNICA SARAJEVO(1919-1950); 1919/1944: knj. 110.

GRAĐEVINSKA SEKCIJA SARAJEVO(1920-1929); 1920/1929: fac. 46.

AGRARNO-PRAVNI ODSJEK POLJOPRIVREDNOG ODJELJENJA KRALJEVSKE BANSKEUPRAVE VRBASKE BANOVINE (1929-1941); 1929-1941: knj. 3, kut. 125.

AGRARNO-PRAVNI ODSJEK POLJOPRIVREDNOG ODJELJENJA KRALJEVSKE BANSKEUPRAVE ZETSKE BANOVINE (1929-1941); 1929-1941: knj. 5, kut. 48. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

TEHNIČKI ODJELJAK PRI SRESKOM NAČELSTVU SARAJEVO(1929-1941); 1929/1941: knj. 6, fasc. 204. Vodič.

POVJERENIŠTVO ZA RADNJE SARAJEVO(1941); 1941: kut. 4. Vodič.

DRŽAVNO RAVNATELJSTVO ZA GOSPODARSKU PONOVU – PODRUŽNICA SARAJEVO(1941-1942); 1941/1942: kut. 8.

 • Državno ravnateljstvo za gospodarsku ponovu – podružnica Sarajevo (1941-1942)
 • Državno ravnateljstvo za ponovu (1941-1942)

JAVNI URED RADA SARAJEVO(1941-1945); 1941/1945: knj. 1, fasc. 24.

URED ZA KOLONIZACIJU BANJA LUKA(1941-1945); 1941/1945: knj. 6, kut. 68. Vodič.

URED ZA KOLONIZACIJU SARAJEVO(1941-1945); 1941/1945: knj. 9, kut. 80. Vodič.

URED ZA KOLONIZACIJU TUZLA(1941-1945); 1941/1945: kut. 106. Vodič.

RIZNIČKO UPRAVITELJSTVO – ODJELJENJE ZA DRŽAVNU IMOVINU I ZEMLJIŠNIKATASTAR SARAJEVO (1941-1945); 1941/1945: knj. 18, fasc. 17.

ZAPOVJEDNIŠTVO TEHNIČKE ORGANIZACIJE RADA SARAJEVO(1942-1945); 1942/1945: knj. 5, kut. 10.. Vodič.

ODBOR ZA POTPORE ZA KOTAREVE FOČA, ČAJNIČE, GORAŽDE (1943-1945); 1943/1945: kut. 32;  2,6. Vodič.

URED OPUNOMOĆENIKA MINISTARSTVA SELJAČKOG GOSPODARSTVA I PREHRANEGLAVNOG RAVNATELJSTVA ZA PREHRANU SARAJEVO (1943-1945); 1943/1945: knj. 2, kut. 12. Vodič.

ZEMALJSKI URED ZA CIJENE PREDSJEDNIŠTVA VLADE NRBiH(1945-1952); 1945/1952: knj. 10, fasc. 105.

 • Zemaljski ured za cijene Predsjedništva Vlade NRBiH (1945-1950)

REPUBLIČKI FOND ZA UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA(1956-1961); 1954-1960): knj. 1, fasc. 60.

REPUBLIČKI DRUŠTVENI FOND ZA UNAPREĐENJE ŠKOLSTVA(1961-1965); 1961/1965: knj. 13, fasc. 15.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA PTT SAOBRAĆAJA BiH(1977-1990); 1977/1990: knj. 5, fasc. 13, omota 63.

OSNOVNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA PTT SAOBRAĆAJA SARAJEVO(1979-1990); 1979/1990: knj. 2, fasc. 11.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA BiH(1976-1991); 1976/1990: fasc. 64.

SAVEZ SAMOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA STANOVANJA I KOMUNALNIHDJELATNOSTI BiH (1979-1990); 1978/1990: knj. 4, reg. 58, fasc. 5.

POSLOVNA ZAJEDNICA HEMIJSKE I PETROHEMIJSKE INDUSTRIJE SARAJEVO(1985-1989); 1985/1989: knj. 2, fasc. 48.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA «ELEKTROPRIVREDE BiH»(1976-1990); 1976/1990: fasc. 4, reg. 94.

PREDUZEĆE «ELEKTROPRENOS BiH»(1966-1974); 1966/1974: fasc. 9.