Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Дигитализација фонда „Републичка комисија за вјерска питања“

15.02.2017. - Архив Босне и Херцеговине у оквиру споразума са Џеферсон Институтом, реализује пројекат дигитализације фонда “Републичка комисија за вјерска питања“. Вјерска Комисија Предсједништва ЗАВНОБиХ-а успостављена је Одлуком ЗАВНОБиХ-а 01. јула 1944. године, од 1953. године ради под називом Комисија за вјерска питања Предсједништва Владе НРБиХ, а од тада до 27. децембра 1974. године као Републичка комисија за вјерска питања Извршног вијећа. Комисија је вршила послове од интереса Републике који се тичу односа између државе и вјерских заједница, координирала рад између републичких органа по питањима вјерских заједница и пружала стручну помоћ општинским органима управе по питањима односа са вјерским заједницама. Ријеч је о веома траженом фонду, који није микрофилмиран, а ни дигитализован, те је приликом истраживања долазило до хабања и оштећења оригиналне грађе. Због тога је одлучено да се фонд дигитализује, а Џеферcон Институт је обезбједио финансијску, материјалну и стручну помоћ. На располагању су два скенера и тренутна динамика рада је 14.000 дигитализованих листова мјесечно. Обзиром да је ријеч о фонду који се састоји од 114. кутија, за очекивати је да ће посао бити завршен средином текуће године. Након завршеног посла, грађа ће бити похрањена у базу података и доступна истраживачима.