Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Ministarstva

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE KRALJEVINE SRBA, HRVATA, SLOVENACA –  POVJERENIŠTVO ZA BOSNU I HERCEGOVINU – SARAJEVO (1919-1923); 1919/1923; knj. 15, kut. 22. Sumarno-analitički inventar.

ZDRAVSTVENI ODSJEK MINISTARSTVA NARODNOG ZDRAVLJA KRALJEVINE SHS ZA BOSNU I HERCEGOVINU – SARAJEVO (1919-1923); 1919/1924: knj. 22; kut. 100. Vodič.

MINISTARSTVO VERA KRALJEVINE SRBA, HRVATA, SLOVENACA – ODJELJENJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU – SARAJEVO (1919-1925); 1924/1925; kut. 2. Sumarno-analitički inventar.

MINISTARSTVO FINANSIJA KRALJEVINE SRBA, HRVATA, SLOVENACA – DELEGACIJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU – SARAJEVO (1919-1929); 1919/1929; knj. 10, fasc. 9.

MINISTARSTVO ISHRANE I OBNOVE ZEMLJE KRALJEVINE SRBA, HRVATA, SLOVENACA – POVJERENIŠTVO ZA BOSNU I HERCEGOVINU – SARAJEVO (1921); 1921; kut. 5. Sumarno-analitički inventar.

MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE KRALJEVINE SRBA, HRVATA, SLOVENACA – ODJELJENJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU – SARAJEVO (1921-1929); 1921/1929; knj. 32, kut. 150. Vodič.

MINISTARSTVO PROSVJETE KRALJEVINE SRBA, HRVATA, SLOVENACA – ODJELJENJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU – SARAJEVO (1924); 1924; knj. 9, kut. 30. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA NRBiH (1945-1953); 1945/1953; knj. 90; kut. 113, fasc. 63.

MINISTARSTVO FINANSIJA NRBiH (1945-1953); 1945/1953: knj. 162, fasc. 405.

 • Ministarstvo finansija NRBiH (1945-1953)
 • Uprava za cijene (1951-1952)

MINISTARSTVO PROSVJETE NRBiH (1945-1951); 1945/1951: knj. 138, kut. 392; met. 30,8. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

MINISTARSTVO NARODNOG ZDRAVLJA NRBiH (1945-1951); 1945/1951: knj. 54, kut. 85. Vodič.

 • Ministarstvo narodnog zdravlja NRBiH (1945-1947)
 • Uprava medicinskih škola (1948-1951)
 • Državno lječilište za mikotičnu djecu Nedžarići

MINISTARSTVO SOCIJALNOG STARANJA NRBiH (1945-1951); 1945/1951: knj. 31, kut. 65. Vodič.

 • Ministarstvo socijalne politike NRBiH (1945-1947)
 • Ministarstvo socijalnog staranja NRBiH (1948-1951)

MINISTARSTVO INDUSTRIJE I RUDARSTVA NRBiH (1945-1950); 1945/1950: knj. 160, kut. 303.

MINISTARSTVO GRAĐEVINA NRBiH (1945-1951); 1945/1951: knj. 96, kut. 284. Vodič, sumarni inventar, tematski registar.

MINISTARSTVO ŠUMARSTVA NRBiH (1945-1951); 1945/1951: knj. 84, kut. 278.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE NRBiH (1945-1951); 1945/1951: knj. 155, kut. 615. Vodič.

 • Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva NRBiH (1945-1947)
 • Ministarstvo poljoprivrede NRBiH (1947-1951)

MINISTARSTVO TRGOVINE I SNABDJEVANJA NRBiH (1945-1951); 1945/1951: knj. 97, kut. 330. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

MINISTARSTVO RADA NRBiH (1946-1951); 1946/1951: knj. 110, kut. 282. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

MINISTARSTVO NARODNOG ZDRAVLJA I SOCIJALNOG STARANJA NRBiH (1947-1948); 1947/1948: knj. 36, kut. 34. Vodič.

MINISTARSTVO DRVNE INDUSTRIJE (1947-1950); 1947/1950: knj. 62, kut. 228, met. __. Vodič. Sumarno-analitički inventar

MINISTARSTVO KOMUNALNIH POSLOVA NRBiH (1947-1952); 1947/1952: knj. 49, kut. 124.

 • Ministarstvo komunalnih poslova NRBiH (1947-1950)
 • Savjet za komunalne poslove i lokalnu privredu NRBIH (1950-1951)
 • Komitet za komunalne poslove NRBiH (1950-1951)
 • Komitet za lokalnu industriju i zanatstvo NRBiH (1950-1951)
 • Glavna uprava za lokalnu industriju i zanatstvo (1951-1952)

MINISTARSTVO LOKALNOG SAOBRAĆAJA NRBiH (1947-1952); 1947/1952: knj. 97, kut. 190. Vodič, Sumarno-analitički inventar.

 • Ministarstvo lokalnog saobraćaja NRBiH (1947-1949)
 • Ministarstvo saobraćaja NRBiH (1949-1951)
 • Glavna uprava za saobraćaj NRBiH (1951-1952)

MINISTARSTVO DRŽAVNIH NABAVKI (1949-1951); 1949/1951: knj. 16, kut. 102.

MINISTARSTVO ZA NAUKU I KULTURU (1950-1951); 1950/1951: knj. 6, kut. 22. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA NRBiH (1945-1952); 1945/1952: knj. 272; fasc. 204.