The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

U Zagrebu održana sjednica o provedbi Sporazuma o sukcesiji

13.11.2019. - U Zagrebu je održana 5. sjednica Stalnog zajedničkog odbora visokih predstavnika  država sljednica  bivše SFRJ vezano za provedbu Sporazuma o sukcesiji. Budući da je Aneksom D navedenoga Sporazuma  regulirano pitanje korištenja, pristupa i preuzimanja arhivskog gradiva koje se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, sjednici je nazočio i zamjenik ravnatelja Arhiva BiH doc. dr. sc. Šimun Novaković. Većina sudionika je u svojim obraćanjima istaknula dobru suradnju s Arhivom Jugoslavije, te istaknula važnost nastavka procesa digitalizacija kao jednog od preduvjeta za ubrzanje realizacija Aneksa D. Tijekom rasprave posebno je aktualizirana potreba  ubrzanja provedbe odredbi članaka 2. i 3. Aneksa D,  te potreba definiranja  procedura kojima bi se olakšao pristup gradivu Diplomatskog i Vojnoga arhiva.  Na kraju je sastanka u formi nacrta predloženo pet zaključaka,  koje bi zemlje sljednice, nakon usuglašavanja, trebale potpisati u narednom razdoblju.