The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Potpisan protokol o saradnji između Arhiva Bosne i Hercegovine i Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu

22.3.2024. - Danas je u prostorijama Arhiva Bosne i Hercegovine potpisan Protokol o saradnji Arhiva i Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu (UNSA). Protokolom je i službeno ozvaničena višedecenijska uspješna saradnja između naših ustanova, koja je rezultirala značajnim brojem objavljenih naučnih publikacija i radova pisanih od strane zaposlenika Instituta za historiju UNSA, između ostalog i na osnovu arhivske građe Arhiva Bosne i Hercegovine. Važno je spomenuti da su zaposlenici Instituta za historiju pritekli u pomoć Arhivu Bosne i Hercegovine u prvim danima nakon požara 2014. godine, te dali važan doprinos očuvanju i spašavanju arhivske građe.

Protokolom je planirana saradnja na realizaciji naučno-istraživačkih projekata, izdavačkoj djelatnosti, digitalizaciji i istraživanju arhivskih fondova u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, zajedničkom učešću i pristupu fondovima namijenjenim naučno-istraživačkom radu, te drugim projektima od obostranog interesa.