The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Zbirke

MIKROFILMOVI

 • Dragomanski arhiv u Zadru (1798-1808);
 • Austrougarsko poslanstvo Cetinje 1876-1918;
 • Arhiv Propagande fide Vatikan 1622-1850);
 • Gruntovne knjige – defteri (Arhiv Republike Turske);

POKLONI I OTKUPI; 1011 kom. (Acta Turcica; Istorijska građa; Sarajevski atentat; «Mlada Bosna»; Komunističke akcije)

Prva čitanka za osnovne škole u Bosanskom vilajetu, štampana 1868.
 

Stranica iz izvještaja talijanskog konzula u Sarajevu o vijestima o okupaciji BiH temeljem odluka Berlinskog kongresa 1878.

RAZGLEDNICE, FOTOGRAFIJE I FOTO-KOPIJE; 10 albuma; 2012 kom;

 • Album fotografija «Državna rudarska preduzeća»
 • Album fotografija «IV kongres sindikata drvodjelskih radnika Jugoslavije» Rijeka, 12-14. maj 1958
 • Album fotografija Preduzeća drvne industrije «Sana» Sanski Most
 • Album «Austro-Ugarska u ratu»
 • Album «Franjo Josip I»
 • Album Društva arhivskih radnika BiH» 1977
 • Album spomen-knjiga palih boraca sarajevskog sreza
 • Album fotografija «Izgradnja novog Skoplja»
 • Faksimili ćirilskih pisama Državnog arhiva u Dubrovniku

 • Četnički zločini 1941-1945
 • Ustaški zločini 1941-1945
 • Zločini njemačkog okupatora 1941-1945
 • Zločini talijanskog okupatora 1941-1943
 • Zločini madarskog okupatora 1941-1945
 • Zločini nepoznatih počinitelja 1941-1945
 • Ustaški propagandni materijal 1941-1945
 • Njemački propagandni materijal 1941-1945
 • Talijanski propagandni materijal 1941-1943
 • Identifikovane i inventarisane fotografije; kom. 403
 • Inventarisane, neidentifikovane fotografije; kut. 1
 • Neidentifikovane i neinventarisane razglednice; kut. 1.

«NAPRETKOVA» KULTURNO-HISTORIJSKA ZBIRKA(1932-1949); ____-1941: kut. 28, fasc. 1; met. Analitički inventar.

Prva stranica Arapske čitanke Safvetbega Bašagića, pohranjene u «Napretkovoj» kulturno-historijskoj zbirci

ZBIRKA DOKUMENATA IZ NOR-a(1941-1945); kut. 59; met. 6.

«SP» SUDSKI PROCESI(?); 1921/1945: kut. 10; met.

«RP I», «RP II»(Radnički pokret između dva rata); (?); 1899/1941. Vodič, analitički inventar.

ARHIVSKA GRAĐA PRIKUPLJENA IZ DRUGIH ARHIVA

Ratni arhiv Beč:

 • Carski i kraljevski general za BiH 1915-1918; fasc. 3
 • Vojno građevinsko odjeljenje; fasc. 1, knj. 5
 • Garnizonski sud Sarajevo 1910-1918; fasc. 1
 • Tvrđavinski sud Trebinje 1914-1916; fasc. 2
 • Ganizonski sud Mostar 1886-1915; fasc. 1
 • Vojno dječački internat Sarajevo 1897-1918; fasc. 1
 • Stari vojni spisi (Alte Feldakten) 1834-1888; kut. 7, mikrofilmova 83 rolne
 • Knjige s podacima o mjerenjima zemljišta i geodetske karte; fasc. 4, kut. 9, knj. 98
 • Vojno građevinska direkcija Trebinje, vojna komanda Zagreb i dr 1913-1918; fasc 1.
 • Vojno građevinsko odjeljenje XV korpusa 1918; fasc. 2
 • Vojno građevinsko odjeljenje u Mostaru; fasc. 1, knj. 2
 • Knjiga blagajne 1919, knjiga uprave vojnih objekata, stanje magacina GVD; knj. 3
 • Građevinska direkcija, inžinjersko odjeljenje i druge vojne ustanove u Sarajevu 1914-1918; knj. 13
 • Komandirajući general i zemaljski šef u Bosni i Hercegovini; fasc. 1
 • Proces Gavrilu Principu i drugovima; kut. 3, fasc. 5

Kućni, dvorski i državni arhiv

 • Bosna i Hercegovina 150ž93-1606; kut. 1
 • Politički arhiv 1875-1918; mikrofilmova 32 rolne, kut. 2
 • Travnički konzulat 1807-1845; mikrofilmova 9 rolni, kut. 1
 • Generalni konzulat Sarajevo 1850-1879; mikrofilmova 16 rolni, kut. 2

Upravni arhiv Beč

 • Ministarstvo poljoprivrede 1918; dokument 1, omota 1

Savezni ured za zaštitu spomenika kulture Beč; omota 1

Austrijsko ministarstvo za vjeru i nastavu 1893-1918; fasc. 3

Ministarstvo za unutrašnje poslove 1880-1920; kut. 5, fasc. 2

Ministarstvo za pravosuđe 1880-1917; kut. 5, fasc. 2, knj. 1

Ministarstvo za javne radove 1908; fasc. 1

Saobraćajni arhiv Beč – Bosanske željeznice 1888-1895; fasc. 15, paketa 6

Porodični arhiv Hochenberg – Beč;

 • Proces protiv Gavrila Principa i drugova; mikrofilmova 1 rolna, kut. 1

PROJEKT «KOMPLEKSNO ISTRAŽIVANJE ARHIVSKE I BIBLIOTEČKE GRAĐE»

Srednji vijek (Historijski arhiv Zadar); kut. 3; mikrofilmova 18 rolni

Osmanski period (arhivi u Beogradu, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Skoplju, Prizrenu i Bonnu); kut. 7, fasc. 2, mikrofilmova 2 rolne

Austrougarski period – Kopije dnevnika zapovjednoga generala i šefa Zemaljske vlade za BiH Stjepana Sarkotića 1914-1925; kut. 8

Drugi svjetski rat – Vojnoistorijski institut Beograd; mikrofilmova 42 rolne, kut. 4

Drugi svjetski rat – Hrvatski državni arhiv: Ministarstvo bogoštovlja i nastave (školstvo) 1941-1945; kut. 3

ZBIRKA KARATA(1880-1985), kom. 47

ZBIRKA PLAKATA(1941-1996)

ZBIRKA PEČATA I ŠTAMBILJA(1880-1992)