The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Direkcije

DIREKCIJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE DUHANSKE REŽIJE U SARAJEVU(1881-1922); 1881-1922: knj. 263, fasc. 26.

 • Nadzorništvo za duhanske tvornice i otkupne urede u BiH (1881-1888)
 • Direkcija bosanskohercegovačke duhanske režije u Sarajevu (1881-1922)

DIREKCIJA ŠUMA SARAJEVO(1919-1941); 1919/1941; knj. 27, kut. 84. Vodič.

 • Povjereništvo Ministarstva šuma i rudnika Sarajevo (1919-1921)
 • Šumarski odsjek Ministarstva šuma i rudnika u Sarajevu (1921-1922)
 • Direkcija šuma Sarajevo (1922-1941)

AGRARNA DIREKCIJA SARAJEVO(1920-1929); 1920/1929: knj. 110, kut. 160. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SARAJEVO(1920-1929); 1920/1929: knj. 26, kut. 196.

OBLASNA DIREKCIJA KATASTRA ZA BOSNU I HERCEGOVINU SARAJEVO(1924-1929); 1924/1929: knj. 11, fasc. 44.

DRINSKA FINANSIJSKA DIREKCIJA –ODJELJENJE ZA KATASTAR I DRŽAVNA DOBRA –SARAJEVO (1929-1941); 1929/1941: knj. 63; fasc. 102.

CENTRALNA DIREKCIJA DRŽAVNIH RUDARSKIH PREDUZEĆA – SARAJEVO(1936-1941); 1936/1941: knj. 48, fasc. 51.

RAVNATELJSTVO DRŽAVNIH RUDARSKIH PODUZEĆA – SARAJEVO(1941-1945); 1941/1945: knj. 54, fasc. 143. Vodič.

RAVNATELJSTVO DRŽAVNIH ŠUMA SARAJEVO(1941-1945); 1941/1945: knj. 26, kut. 45. Vodič

DIREKCIJA ZA ISHRANU »DIRZIBIH«(1945-1946); 1945/1946: fasc. 5.

DIREKCIJA ZA AUTOTRANSPORT VLADE NRBiH (1946-1947); 1946/1947: kut 1, fasc. 10.

DIREKCIJA HEMIJSKE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE(1947); 1947: knj. 3, fasc. 7.

GLAVNA DIREKCIJA ZA JAVNI AUTO-TRANSPORT(1947-1948); 1947/1948: knj. 3, kut 2. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

GLAVNA DIREKCIJA ZA PROMET INDUSTRIJSKIM PROIZVODIMA NRBiH(1947-1949); 1947/1949: knj. 3, fasc. 3.

GLAVNA DIREKCIJA TEKSTILNE I KOŽARSKE INDUSTRIJE(1947-1949); 1947-1949: knj. 11, fasc. 36.

GLAVNA DIREKCIJA HEMIJSKE I GRAFIČKE INDUSTRIJE(1947-1950); 1947/1950: knj. 46, fasc. 144. 

GLAVNA DIREKCIJA ZA UGALJ I NEMETALE(1947-1950); 1947/1950: knj. 15, fasc. 44.

GLAVNA DIREKCIJA ZA PROMET ZEMALJSKIM PROIZVODIMA, STOKOM I ŽIVINOMMINISTARSTVA TRGOVINE I SNABDIJEVANJA NRBiH (1947-1950); 1947/1950: fasc. 11.

GENERALNA DIREKCIJA METALNE INDUSTRIJE NRBiH(1947-1951); 1947/1951: knj. 25, kut. 55.

 • Zemaljska uprava metalno-prerađivačke industrije Ministarstva industrije i rudarstva NRBiH (1947)
 • Direkcija metalne industrije Ministarstva industrije i rudarstva NRBiH (1947)
 • Glavna direkcija metalne industrije Ministarstva industrije i rudarstva NRBiH (1947-1950)
 • Generalna direkcija metalne industrije (1950-1951)

GLAVNA DIREKCIJA SJEMENSKIH PREDUZEĆA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE NRBiH(1947-1951); 1947/1951: knj. 13, fasc. 40.

 • Uprava sjemenske službe Ministarstva poljoprivrede NRBiH (1947-1949)
 • Glavna direkcija sjemenskih preduzeća Ministarstva poljoprivrede NRBiH (1950-1951)

GLAVNA DIREKCIJA DRŽAVNIH POLJOPRIVREDNIH DOBARA NRBiH(1947-1952); 1947/1952: knj. 35, kut. 76. Sumarno-analitički inventar.

 • Glavna direkcija državnih poljoprivrednih dobara Ministarstva poljoprivrede NRBiH (1947-1949)
 • Ministarstvo državnih poljoprivrednih dobara NRBiH (1950)
 • Generalna direkcija državnih poljoprivrednih dobara NRBiH (1950-1951)
 • Glavna direkcija državnih poljoprivrednih dobara NRBiH (1951-1952)

GLAVNA DIREKCIJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE(1947-1952); 1947/1952: knj. 40, kut. 30. Vodič.

GLAVNA DIREKCIJA INDUSTRIJE KOŽE I OBUĆE NRBiH(1948-1950); 1948/1950: knj. 18, fasc. 88.

GLAVNA DIREKCIJA ZA NABAVKU I RASPODJELU LIJEKOVA I SANITETSKOG MATERIJALA(1948-1952); 1948/1952: knj. 3, kut. 3. Vodič.

GLAVNA DIREKCIJA DRŽAVNIH STOČARSKIH PLANINSKIH FARMI(1949); 1949: knj. 4, kut. 10. 

GLAVNA DIREKCIJA ZA OTKUP I PROMET STOKOM, STOČNIM PROIZVODIMA I STOČNOMHRANOM (1949-1950); 1949/1950: fasc. 7.

GLAVNA DIREKCIJA ZA SVINJOGOJSTVO(1949-1950); 1949/1950: knj. 10, fasc. 10.

GLAVNA DIREKCIJA ZA OTKUP ŽITARICA(1949-1950); 1949/1950: knj. 10, fasc. 10.

GLAVNA DIREKCIJA TEKSTILNE INDUSTRIJE MINISTARSTVA INDUSTRIJE I RUDARSTVANRBiH (1949-1950); 1949/1950: knj. 12, fasc. 56.

GENERALNA DIREKCIJA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE VLADE NRBiH(1949-1950); 1949/1950: knj. 2, kut. 7. Vodič. Sumarni inventar.

 • Glavna direkcija za građevinske materijale (1949-1950)
 • Generalna direkcija građevinske industrije (1950)

GLAVNA DIREKCIJA ZA PROMET PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, TEKSTILOM I OBUĆOM(1949-1951); 1949/1951: fasc. 3.

GLAVNA DIREKCIJA TRGOVAČKIH PREDUZEĆA NA VELIKO(1949-1951); 1949/1951: knj. 13, fasc. 5.

GLAVNA DIREKCIJA ZA OTKUP VOĆA I ALKOHOLNIH PIĆA(1950); 1950: fasc. 4.

GLAVNA DIREKCIJA DRVNE INDUSTRIJE(1950-1951); 1950/1951: knj. 25, fasc. 59. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

GLAVNA DIREKCIJA GRAĐEVINSKIH PREDUZEĆA(1950-1952); 1950/1952: knj. 15, kut. 24. Vodič. Sumarni inventar.

GENERALNA DIREKCIJA ZA UGALJ(1950-1952); 1950/1952: knj. 47, fasc. 161.

 • Generalna direkcija za ugalj
 • Glavna direkcija za uglja

GENERALNA DIREKCIJA ZA TEKSTIL, KOŽU I OBUĆU(1950-1952); 1950/1952: knj. 5, fasc. 56.

 • Generalna direkcija za tekstil, kožu i obuću (1950-1952)
 • Glavna direkcija tekstila, kože i obuće (1950-1952)

GENERALNA DIREKCIJA HEMIJSKE INDUSTRIJE VLADE NRBiH (1950-1952); 1950/1952: knj. 18, fasc. 86.

DIREKCIJA DRŽAVNOG ŽITNOG FONDA(1950-1954); 1950/1954: fasc. 141.

GLAVNA DIREKCIJA DRVNE INDUSTRIJE(1951-1952); 1951/1952: kut. 26. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

GLAVNA DIREKCIJA MAŠINOGRADNJE I METALNE INDUSTRIJE NRBiH(1951-1952); 1951/1952: knj. 5, fasc. 34.

 • Glavna direkcija mašinogradnje NRBiH (1951)
 • Glavna direkcija mašinogradnje i metalne industrije (1951-1952)

GLAVNA DIREKCIJA NEMETALA I INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA(1951-1952); 1951/1952: fasc. 90.

DIREKCIJA ZA PUTEVE NRBiH(1956-1962); 1956/1962: fasc. 40.