The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Sekretarijati

SAVJET ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI VLADE NRBiH(1948-1953); 1948/1953: knj. 5, kut. 63. Sumarni inventar.

  • Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti (1948-1950)
  • Savjet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti (1950-1953)

SAVJET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO NRBiH(1950-1952); 1950/1952: knj. 10, kut. 20. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

SAVJET ZA PROMET ROBOM NRBiH(1950-1953); 1950/1953: knj. 11, kut. 20. Sumarno-analitički inventar.

SAVJET ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE NRBiH(1950-1951); 1950/1951: knj. 6, kut. 9.

SAVJET ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU(1951-1956); 1951/1956: knj. 65, kut. 148. Vodič.

SAVJET ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE(1951-1953); 1951/1952: knj. 3, kut. 18.

SAVJET ZA INDUSTRIJU VLADE NRBiH(1951-1953); 1951/1953: knj. 8, kut. 18.

SAVJET ZA PROSVJETU NAUKU I KULTURU NRBiH(1951-1956); 1951/1956: knj. 43, kut. 82. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

SAVJET ZA KULTURU NRBiH (1956-1965); 1956/1965: knj. 24, kut. 38. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

SAVJET ZA PROSVJETU NRBiH(1956-1965); 1956/1965: knj. 23, kut. 103. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

  • Savjet za školstvo (1956-1958)
  • Savjet za prosvjetu (1958-1963)
  • Republički sekretarijat za prosvjetu SRBiH (1963-1965)

SAVJET ZA KULTURU I NAUKU NRBiH(1958-1960); 1958/1960; knj. 7, kut. 14. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

SAVJET ZA STRUČNO OBRAZOVANJE NRBiH(1960-1962); 1960/1962; knj. 4, kut. 16. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

REPUBLIČKI DRUŠTVENI SAVJET ZA MEĐUNARODNE ODNOSE(1975-1990); 1975/1990: knj. 3, fasc. 193.

  • Republički savjet za međunarodne odnose (1975-1979)
  • Republički društveni savjet za međunarodne odnose (1980-1990)

REPUBLIČKI DRUŠTVENI SAVJET ZA PRIVREDNI RAZVOJ I EKONOMSKU POLITIKU(1980-1990); knj. 3, fasc. 103.

REPUBLIČKI DRUŠTVENI SAVJET ZA PITANJA DRUŠTVENOG UREĐENJA(1980-1990); 1979/1990: knj. 2, fasc. 37.

SAVJET REPUBLIKE(1975-1990); 1984/1990: knj. 3, fasc. 42.

  • Savjet Republike pri Skupštini SRBiH (1975-1983)
  • Savjet Republike (1984-1990)