The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Komiteti – komisije

ZEMALJSKA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA –SARAJEVO (1944-1947); 1944/1947: knj. 27, kut. 366, sv. 110. Sumarni inventar, kartoteka ratnih zločina, indeks odluka.

ZEMALJSKA KOMISIJA ZA RATNU ŠTETU NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE – SARAJEVO(1945-1950); 1945/1946: knj. 8, kut. 27. Vodič, analitički inventar.

KOMITET ZA SPOLJNU TRGOVINU(1946-1951); 1946/1951: knj. 25, kut. 80. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

  • Predstavništvo Ministarstva spoljne trgovine DFJ za Bosnu i Hercegovinu (1945-1947);
  • Komitet za spoljnu trgovinu (1947-1950)
  • Ministarstvo za uvoz i izvoz (1950-1951);
  • Glavna uprava za izvoz i uvoz (1951)

KONTROLNA KOMISIJA NRBIH(1946-1951); 1946/1951: knj. 35, kut. 89. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

PLANSKA KOMISIJA NRBiH(1946-1951); 1946/1951: knj. i fasc. met. 135. Nesređeno.

KOMITET ZA FISKULTURU NRBiH(1948-1950); 1948/1950: knj. 15, fasc. 29.

  • Komisija za fiskulturu pri Vladi NRBiH (1947-1948)
  • Komitet za fiskulturu Vlade NRBiH (1948-1950)

KOMISIJA ZA KINEMATOGRAFIJU PRI VLADI NRBiH(1947-1950); 1947/1950: knj. 8, kut. 27. Vodič. Sumarno-analitički inventar, tematski registar.

KOMITET ZA FAKULTETE, VISOKE ŠKOLE I KURSEVE PRI VLADI NRBiH(1947-1950); 1947/1950: knj. 10, kut. 31. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

KOMITET ZA ZADRUGARSTVO VLADE NRBiH(1948-1949); 1948/1949: knj. 4, fasc. 11.

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA FIZIČKU KULTURU BiH(1956-1965); 1956-1965: knj. 3, kut. 20. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA KULTURNU I PROSVJETNU SARADNJU S INOSTRANSTVOM SRBiH (1968-1974); 1968/1974: knj. 2, fasc. 30.

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA VJERSKA PITANJA(1945-1974); 1946/1974: knj. 16, fasc. 151.

  •  Vjerska komisija Predsjedništva Vlade NRBiH (1945-1953)
  • Republička komisija za vjerska pitanja Izvršnog vijeća (1954-1974)

OKRUŽNA AGRARNA KOMISIJA SARAJEVO(1946-1963); 1946/1963: knj. 12.