Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Tenderi i natječaji

Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme VII 2023
Finansijski izvještaj januar- decembar 2022 II dio
Finansijski izvještaj januar- decembar 2022 I dio
Analiza utroška sredstava budžeta 2022. godina_Obrazloženje
Sažetak zahtjeva DOB-a 2024- 2026
Izvještaj o radu Arhiva BiH za 2022. godinu
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji 09 i 2015
Operativni plan za 2023. godinu
Program rada za 2023. godinu
Program rada za 2023. godinu

Stranice