Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Tenderi i natječaji

Javne konzultacije - MINIMUMA PROCESA RADA U ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA
Posebna odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke u okviru projekta obnove depoa Arhiva Bosne i Hercegovine
Posebna odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Arhiva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke naftnih derivata_2018
TENDERSKA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku naftnih derivata, goriva za službena vozila Arhiva BiH - DOPUNA
TENDERSKA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku naftnih derivata, goriva za službena vozila Arhiva BiH
Tabela Plana nabavki za 2017. godinu
mart / ožujak 2017. - Odluka o izboru ponuđača za službeno vozilo "Opel Astra"
03.03.2017. - JAVNI OGLAS / LICITACIJA za prodaju službenog motornog vozila Arhiva BiH
15.02.2017. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednog službenog motornog vozila za potrebe Arhiva Bosne i Hercegovine

Stranice