Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posjeta predstavnika udruženja "Kali Sara - Romski Informativni Centar"

24.05.2016. - U Arhivu Bosne i Hercegovine održan je sastanak sa predstavnicima udruženja "Kali Sara - Romski Informativni Centar", gospođom Sanelom Bešić i gospodinom Dervom Sejdićem. Povod sastanka je implementacija projekta "BH ROMA Arhive", čiji je cilj da se po prvi put detaljno izvrši analiza fondova i procijeni njihov sadržaj vezan za povijest, kulturu, jezik i književnost Roma u Bosni i Hercegovini u svrhu izrade edukativnog materijala o njihovom životu na ovim prostorima. Predstavnici Arhiva BiH su istakli zadovoljstvo posjetom predstavnika udruženja, te naglasili da je Arhiv uvijek otvoren za saradnju i naučno-istraživački rad. Zamjenik direktora, gospodin Hadžija Hadžiabdić, upoznao je goste sa našom institucijom i fondovima kojima Arhiv raspolaže.