Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Biblioteka

Korisnicima na raspolaganju stoji i fond biblioteke Arhiva, čija je elektronska verzija kataloga dostupna OVDJE.

Fond biblioteke Arhiva popunjava se kupovinama, razmjenom s drugim ustanovama i poklonima.

Članstvo u Biblioteci stiče se upisom u biblioteku. Članska karta se u pravilu izdaje za kalendarsku godinu i ne može se prenositi na drugu osobu.

Niti jedna knjiga ne izdaje se prije inventariziranja, katalogiziranja i klasificiranja.

Iz posudbe izvan prostorija Arhiva BiH izuzete su stare i rijetke knjige; unikatni primjerci; referalna literatura (rječnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici, atlasi…) i sva periodika.

Iz biblioteke može se iznimno iznijeti građa izuzeta od posudbe radi fotokopiranja, mikrofilmovanja ili skeniranja i vratiti istog dana. Za građu koja se može procesirati na raspoloživoj opremi Arhiva ne dozvoljava se iznošenje. Usluge procesiranja se naplaćuju po važećem cjenovniku Arhiva Bosne i Hercegovine.

Biblioteka ima pravo da od korisnika koji nemaju stalni boravak u Sarajevu ili nisu u stalnom odnosu, prilikom posudbe knjiga izvan Biblioteke uzme polog-kauciju, koja se vraća kad korisnik vrati knjigu. Za knjige izdate prije 1945. godine ovaj polog se obavezno uzima. U slučaju eventualnog oštećenja odnosno gubitka knjige, Biblioteka ima pravo zadržati položeni iznos u ime nadoknade štete.

Korisnici izvan Arhiva mogu istovremeno posuditi najviše tri knjige. U izuzetnim slučajevima (rad na udžbeniku, projektu, doktorskoj tezi, magistarskom radu i sličnom radu) direktor može odobriti posudbu i većeg broja knjiga, maksimalno do deset.

Rok posudbe za sve knjige je mjesec dana.

Ukoliko korisnik ne vrati knjigu u predviđenom roku, Biblioteka ima pravo naplatiti naknadu u vrijednosti posuđene knjige.

Korisnik koji prekorači rok posudbe nema pravo daljnjeg posuđivanja sve dok ne vrati knjigu kojoj je rok posudbe istekao, ili za iste ne plati naknadu.

Korisnici su dužni vraćati knjige na vrijeme i u istom stanju u kojem su posuđene.

Za oštećene knjige Biblioteka će od korisnika naplatiti troškove reparacije (restauracije) knjige. U slučaju težih oštećenja korisnik je dužan podmiriti punu vrijednost oštećenog primjerka.

Uslučaju gubitka knjige, korisnik je dužan nabaviti knjigu jednaku izgubljenoj. Ako se knjiga ne može nabaviti, a radi se o jedinom primjerku Biblioteke korisnik treba nadoknaditi gubitak kopijom jednake knjige u roku od mjesec dana od dana kada je istu bio obavezan vratiti.

Biblioteka je otvorena za korisnike svakim radnim danom u random vremenu Arhiva u neprekidnom trajanju od najmanje tri sata dnevno.