Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

25.02.2014. - U Arhivu Bosne i Hercegovine u toku su radovi na sanaciji štete i spašavanju arhivske građe nastradale u požaru koji je izbio za vrijeme demonstracija 07.02.2014. Tom prilikom, zapaljen je dio zgrade Predsjedništva BiH, u kojoj je smješten i Arhiv BiH. U požaru je izgorio dio arhivske građe, a dio je oštećen vodom prilikom gašenja.

08.02.2014. - Tokom jučerašnjih demonstracija u Sarajevu, oštećena je zgrada Predsjedništva BiH. Naročito veliku štetu pretrpio je Arhiv BiH, koji se tu nalazi od svog osnivanja 1947. godine. Polupani su prozori na kancelarijama i uništen je inventar koji se koristi za svakodnevni rad. Prava tragedija je nastala kada je zapaljen Depo 1, prostorija u kojoj se čuva najstarija i najvažnija arhivska građa - od otomanskog perioda do kraja Drugog svjetskog rata.

XII 2013. - U sklopu Malezijskog programa za tehničku suradnju (MTCP - Malaysian Technical Cooperation Programme), pod pokroviteljstvom Ministarstva inozemnih poslova Malezije, a u organizaciji Državnog Arhiva Malezije i Ministarstva turizma i kulture Malezije, održan je u Kuala Lumpuru desetodnevni seminar na temu „Iskustva Državnog Arhiva Malezije u procesu masovne digitalizacije arhivske građe“ u periodu od 25.XI – 04.XII 2013. godine.

     Uz 12. decembar – Dan arhiva U kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine među važne datume spada i 12. decembar 1947. godine, kad je proglašena Uredba o Državnom arhivu Narodne Republike Bosne i Hercegovine i započela organizirana zaštita arhivske građe u Bosni i Hercegovini.

14.03.2013. - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 42. sjednici održanoj 13.03.2013. godine, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Arhiva bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

22.01.2013. - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 17.01.2013. godine, razmotrilo je i usvojilo Informaciju o sukcesiji arhiva, Aneks D Sporazuma o sukceciji bivše Jugoslavije, s predloženim zaključcima.

12.12.2012. - Povodom Dana Arhiva, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu otvorena je izložba "Ivo Andrić u diplomatiji" u organizaciji Arhiva Bosne i Hercegovine, Arhiva Jugoslavije,  i Arhivističkog udruženja BiH (AUBiH).

"Izložba je plod rada Arhiva Jugoslavije i Arhiva BiH, plod dobre i iskrene saradnje jer je ova baština nastala u zajedničkoj zemlji", rekao je otvarajući izložbu Šaban Zahirović, direktor Arhiva BiH, izražavajući žaljenje što je zbog nepovoljnih vremenskih prilika, direktor Arhiva Jugoslavije Miladin Milošević bio spriječen da dođe.

01.11.2012. - U skladu sa Sporazumom o saradnji između Državnog Arhiva Crne Gore i Arhiva Bosne i Hercegovine, delegacija Državnog Arhiva Crne Gore na čelu sa direktorom Stevanom Radunovićem posjetila je naš Arhiv. Prilikom posjete, gosti su iskazali poseban interes za fond KBU Zetske banovine, koji se čuva u našim depoima. Prilikom obilaska depoa, delegacija je izrazila zadovoljstvo količinom arhivske građe i stanjem u kojem se ona nalazi.

23.10.2012. - Na osnovu Sporazuma o suradnji između Arhiva BiH i Media Centra d.o.o. Sarajevo, preuzeti su ukoričeni primjerci dnevnog lista "Politika" od 1944. do 2000. godine. Ovim je Arhiv Bosne i Hercegovine obogatio svoju zbirku periodike, u kojoj se osim aktualnih časopisa mogu naći i primjerci iz doba Austrougarske monarhije i Kraljevine Jugoslavije. Prema Sporazumu, građa ostaje u vlasništvu Medijacentra Sarajevo, a Arhiv BiH ima pravo punog raspolaganja, odnosno ustupanja zainteresovanim na korištenje.

18.10.2012. - U okviru međunarodne naučne saradnje, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), akademik Miomir Dašić, posjetio je Arhiv Bosne i Hercegovine.  Posjetu je obavio u pratnji akademika Dževada Juzbašića (ANUBiH), a prilikom prijateljskog druženja govorilo se o istoriografiji Bosne i Hercegovine, naporima na unaprijeđenju obrazovnog sistema, te o bogatstvu fondova koje posjeduje naša ustanova.

Stranice