Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Sudjelovanje Arhiva Bosne i Hercegovine na VII međunarodnom arhivističkom savjetovanju u Srbiji

X 2023. - U periodu 11 – 13. 10. 2023. godine održano je u Kuršumlijskoj Banji VII međunarodno arhivističko savjetovanje. Ove godine teme su bile Arhivi i inovativne tehnologije, Aktualna pitanja arhivske službe i Arhivska građa u inostranstvu od značaja za istoriju srpskog naroda i Srbije.

Iz Arhiva Bosne i Hercegovine sudjelovali su direktorica Mr. sc. Danijela Mrda sa radom "Istorija Srbije u dokumentima Arhiva Bosne i Hercegovine", zamjenik direktora Prof. dr. sc. Šimun Novaković sa radom "Gradivo Arhiva BiH o slanju srpske djece na prehranu u Hrvatsku i Vojvodinu tijekom 1917. i 1918. godine" i arhivski savjetnik Siniša Domazet sa radom "Digitalno gradivo u Arhivu Bosne i Hercegovine – terabajti bez stalne adrese".

U sklopu Savjetovanja organizirana je izložba o Kuršumlijskoj Banji, predstavljanje Zbornika radova „Arhivska građa u teoriji i praksi“ br.6 i radionica eUprava i ePisarnica. Delegacija Arhiva Bosne i Hercegovine održala je niz susreta i sastanaka sa direktorima Arhiva u okruženju i predstavnicima ICARUS-a, gdje je bila govora o nastavku suradnje i planiranim zajedničkim aktivnostima u bliskoj budućnosti.