Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ДРЖАВА СУКЦЕСОРА БИВШЕ СФРЈ ПО ПИТАЊИМА СПОРАЗУМА О СУКЦЕСИЈИ

5.10.2022. - У Архиву Југославије одржан је састанак представника држава сукцесора бивше СФРЈ по питањима примјене Анекса Д Споразума о сукцесији.Учесници састанка били су: из Архива Босне и Херцеговине, Данијела Мрда, директорка; из Хрватског државног архива др Динко Чутура, директор и др Јозо Ивановић, помоћник директора; из Државног архива Републике Сјеверне Македоније - др Емил Крстески, директор и мр Сашо Јанкуловски, савјетник за правне послове; из Архива Републике Словеније - др Бојан Цвелфар, директор; из Војног архива Министарства одбране Републике Србије - пуковник Петар Ивановић, директор; из Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике Србије - Дејан Биволаревић, савјетник; и из Архива Југославије – др Милан Терзић, директор и Драган Теодосић, руководилац Одјељења за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу.