Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Међународна архивска конференција, Раденци 2022.

мај/свибањ 2022. - У периоду од 11. до 13.05.2022. године у Раденцима (Словенија) одржана је традиционална међународна архивска конференција "ТЕХНИЧКИ И СУШТИНСКИ ПРОБЛЕМИ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ АРХИВИРАЊА" у организацији Покрајинског Архива Марибор са тематиком User Friendly Архива, тј. обради архивског градива, његовој доступности и раду са истраживачима у циљу што бржег и једноставнијег приступа траженим информацијама.
На конференцији су судјеловали професионалци из области архивистике, управљања документима и они који су активни и раде у овим областима, а који желе да буду у току. Конференција је презентирала новине у области теоријских и практичних основа архивистике и управљања документима, стручних поступака, истраживања, стандарда, смерница, најбољих пракси, пројеката и програма.
Делегација Архива Босне и Херцеговине је након двогодишње паузе узроковане епидемијом короне обновила непосредне контакте са колегама из региона, договорила динамичнију стручну сурадњу, те остварила контакт са тврткама чија је специјалност набавка архивске опреме и масовна дигитализација, обзиром да се у Архиву БиХ у скорије вријеме планира свеобухватна заштита оштећених докумената и модернизација архивских депоа.  
У склопу конференције, организирана је посјета Лендави, гдје су се гости упознали са локалном традицијом и природним знаменитостима.