Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Delegacija Arhiva BiH u Turskoj

12.11.2020. - Četveročlana delegacija Arhiva Bosne i Hercegovine koju su činili direktorica Danijela Mrda u pratnji zamjenika direktora Šimuna Novakovića, zamjenika direktora Fuada Ohranovića i arhivskog savjetnika Siniše Domazeta, boravila je u trodnevnoj radnoj posjeti Turskoj agenciji za suradnju i koordinaciju (TIKA) i Generalnom direktoratu državnog Arhiva u Ankari i Otomanskom Arhivu u Istanbulu.

Tom prilikom, delegaciju je primio zamjenik direktora TIKA, Dr. Mahmut Çevik, šef odjela za Balkan. Tijekom sastanka, delegacija Arhiva BiH je iskazala zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom i upoznala domaćine sa trenutnim aktivnostima Arhiva Bosne i Hercegovine, kao i sa projektima planiranim u bliskoj budućnosti. Dr. Mahmut Çevik  je naglasio da je TIKA spremna pružiti svaku vrstu pomoći i podrške Arhivu Bosne i Hercegovine, kao što je činila i u proteklom periodu. Istakao je da je aktualni projekt digitalizacije arhivskog gradiva od obostranog interesa i da će ostati u kontaktu sa Generalnim direktoratom državnog Arhiva, kao i sa Arhivom Bosne i Hercegovine.

U Ankari je upriličen sastanak i sa direktorom Generalnog direktorata državnog Arhiva, Prof. Dr. Ugur Unalom, gdje je u srdačnoj atmosferi diskutirano o nastavku dosadašnjih zajedničkih projekata. Kao  institucija sa višedecenijskim iskustvom i ogromnim materijalno-ljudskim resursima, državni Arhiv u Turskoj je važan partner Arhivu Bosne i Hercegovine. Sukladno radnije potpisanom Sporazumu, planirana je razmjena stručnjaka, organiziranje zajedničkih izložbi i stručnih savjetovanja. Organiziran je i obilazak zgrade, depoa i radnih prostorija.

U Otomanskom Arhivu u Istanbulu razgovarano je sa zamjenikom direktora Ahmetom Tokdemirom o aktualnom skeniranju dokumenata otomanskog perioda koji se čuvaju u arhivima u Bosni i Hercegovini, pri čemu će turski stručnjaci pomoći pri njihovom identificiranju i prijevodu.

Arhiv BiH je zainteresiran za dokumente vezane za Bosnu i Hercegovinu, a koji se nalaze u fondovima Otomanskog Arhiva. Dogovoreno je da se u duhu Sporazuma o suradnji, organizira posjeta naših stručnjaka koji bi izvršili pregled i preuzimanje relevantnih digitalnih kopija.