Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Aktivnosti na projektu digitaliziranja arhivske građe osmanskog perioda

16.06.2021. - Danas je u Arhivu Bosne i Hercegovine izvršeno preuzimanje uređaja za skeniranje arhivske građe koji je obezbijedila Turska agencija za međunarodnu suradnju i koordinaciju (TIKA), sukladno Sporazumu o digitaliziranju dokumenata iz osmanskog perioda, čiji su potpisnici Arhiv Bosne i Hercegovine, TIKA i Generalna direkcija Državnog arhiva Predsjedništva Republike Turske. 
Dokument o preuzimanju uređaja za skeniranje arhivske građe u ime Historijskog arhiva Sarajeva potpisao je v.d. direktora Haris Zaimović, a ispred Arhiva Bosne i Hercegovine,  institucije koja ga prosljeđuje, direktorica Danijela Mrda.
Kao rezultat digitaliziranja građe iz osmanskog perioda, naredni korak će biti prevođenje na turski jezik tih dokumenata, koji su pisani na staroosmanskom, što će olakšati naknadni prijevod na jezike naroda Bosne i Hercegovine. To će biti veoma značajno radi daljnjeg istraživanja i analize ovih vrijednih i do sada nedovoljno proučenih rukopisa.