Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Студијскa посјетa студената треће године одсјека за историју Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву

22.05.2018. - Студенти треће године одсјека за историју Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, посјетили су Архив Босне и Херцеговине. Студијску посјету предводили су Мр. Славиша Вулић и Мр. Бојан Крунић са студентима. Студенти су у пратњи архивистице Сандре Билетић обишли просторије Архива БиХ и читаоницу, а презентован им је и рад у лабораторији за микрофилмовање и рестаурацију архивске грађе.