Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Izdavaštvo

Radnički pokret u Bosni i Hercegovini 1908. godine

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom VIII
odabrao i uredio: Dr Božo Madžar
Sarajevo 1982

Radnički pokret u Bosni i Hercegovini 1907. godine

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom VII
izbor i redakcija: Kasim Isović
Sarajevo 1975

Naučne ustanove u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom V
sabrao i uredio: Dr Hamdija Kapidžić
Sarajevo 1973.

Agrarni odnosi u BiH

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom V
redaktor: Hamdija Kapidžić
Sarajevo 1969.

Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom IV
redaktor: Risto Besarović
Sarajevo 1968.

Borba muslimana Bosne i Hercegovine za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom III
sabrao i uredio: Ferdo Hauptmann
Sarajevo 1967.

Generalni štrajk u Bosni i Hercegovini 1906. godine

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom II, knjiga I i II
Izbor, redakcija i prevod: Kasim Isović
Sarajevo 1963.  

Građa o počecima radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini od 1878-1905.

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom I (Dokumenta iz austrougarskih arhiva)
Izbor, redakcija i prevod: Vojislav Bogićević
Sarajevo, 1956.

Vojislav Bogićević: Sarajevski atentat

Stenogram Glavne rasprave protiv Gavrila Principa i drugova
Sarajevo, 1954.

Pages