Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Izdavaštvo

Okruglu sto

sa međunarodnim učešćem na temu:
Arhivi u vremenu tranzicije
štampano u suradnji s Istorijskim arhivom Sarajevo
urednici: Sejdalija Gušić, mr. Šaban Zahirović
Sarajevo 2001.

Jevrejska kulturna i druga društva u Bosni i Hercegovini 1885-1945.

regesta    
Sajma Sarić
Sarajevo 1995.

Oblasni odbor sarajevske oblasti 1926-1928 ...

sumarno-analitički inventar
Krunoslava Lovrenović-Zeba
Sarajevo 1991

Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu 1919-1921

sumarno-analitički inventrar za seriju opštih spisa
Samija Sarić
Sarajevo 1991.

Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1878-1890

sumarno-analitički inventar
Edita Radosavljević
Sarajevo 1989.

Socijalistički radnički pokret u BiH 1911. godine

Izvori za istoriju SK BiH
Serija A
Socijalistički radnički pokret u BiH 1878-1919 - Tom I, Knjiga 2
priredio: Dr Božo Madžar
Sarajevo 1988.

Vodič Arhiva Bosne i Hercegovine

Sarajevo 1987.

Socijalistički radnički pokret u BiH 1910. godine

Izvori za istoriju SK BiH - Serija A
Socijalistički radnički pokret u BiH 1878-1919 - Tom I, Knjiga 1
priredio: Dr Božo Madžar
Sarajevo 1986.

Radnički pokret u Bosni i Hercegovini 1909. godine

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom IX
odabrao i uredio: Dr Božo Madžar
Sarajevo 1984

Pages