Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

O B A V J E Š T E Nj E

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom kada su na snazi mjere i preporuke vezane za borbu i spriječavanje širenja corona virusa (COVID-19), Arhiv Bosne i Hercegovine preduzima određene preventivne mjere:

-Otkazuju se sva ranije zakazana događanja koja uključuju veća okupljanja ljudi;

-Otkazuje se rad sa istraživačima arhivske građe u arhivskoj biblioteci i čitaonici Arhiva BiH, dakle, ista neće biti dostupna za istraživače koji koriste arhivsku građu do daljnjeg,

Za istraživače dodatne informacije možete dobiti putem mail-a citaonica@arhivbih.gov.ba

Apelujemo na sugrađane, korisnike i sva druga fizička i pravna lica , da sve zahtjeve (uvjerenja, saglasnosti i druga potrebna dokumentacija) možete dostaviti putem e-maila info@arhivbih.gov.ba, fax: 033/206-492 ili poštom na adresu                      Reisa Džemaludina Čauševića br. 6, Sarajevo, a za dodatne informacije možete se obratiti putem telefona 033/206-492